พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในการที่ นายวาเลรี ฌิสการ์ แด็สแต็ง (Mr. Valéry Giscard d’Estaing) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓