พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง นางซาเมีย ซูลูฮู ฮัสซัน (Mrs. Samia Suluhu Hassan) ประธานาธิบดีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนียคนใหม่ ในการที่ นายจอห์น ปอมเบ โจเซฟ มากูฟูลี (Mr. John Pombe Joseph Magufuli) ประธานาธิบดีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔