พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรณีเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่มในจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกและจังหวัดนูซาเติงการาตะวันตกซึ่งเป็นจังหวัดทางใต้ของเกาะชวา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔