พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย กรณีเกิดพายุไซโคลนเตาะแต่ (Tauktae) พัดเข้ารัฐทางภาคตะวันตกของสาธารณรัฐอินเดีย เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔