พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในการที่ นายเบนิกโน เอส. อาคีโน ที่สาม (Mr. Benigno S. Aquino III) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔