พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย กรณีเกิดอุบัติเหตุรถไฟโดยสารชนกันที่เขตบาลาซอร์ รัฐโอฑิศา สาธารณรัฐอินเดีย เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖