พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ในการที่ นายจอร์จี เฟร์นันดู บรังกู เดอ ซัมปายอู (Mr. Jorge Fernando Branco de Sampaio) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔