พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกินี-บิสเซา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกินี-บิสเซา ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖