พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖