พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง เชค มิชอัล อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ (His Highness Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah) เจ้าผู้ครองรัฐคูเวตพระองค์ใหม่ ในการที่ เชค นาวัฟ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ (His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah) เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖