พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย กรณีเกิดแผ่นดินไหว ที่เมืองอะเลปโป เมืองแลทาเกีย และเมืองฮะมา สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖