พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายเรเจป ตัยยิป แอร์โดอัน (Mr. Recep Tayyip Erdoğan) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี สมัยที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖