พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายมุฮัมมัด ชาฮาบุดดิน ชุปปุ (Mr. Mohammed Shahabuddin Chuppu) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖