พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปารากวัย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐปารากวัย ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗