พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายเอมานูว์แอล มาครง (Mr. Emmanuel Macron) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นสมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕