พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ในการที่ นายวิลเลียม จอร์จ เฮย์เดน (The Honourable William George Hayden AC) อดีตผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖