พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา กรณีเกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนประถมศึกษารอบบ์ในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕