พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นางคาตาลิน โนวาก (Mrs. Katalin Novak) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕