พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายตามาช ชูโยก (Mr. Tamás Sulyok) ประธานาธิบดีแห่งฮังการีคนใหม่ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗