พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายหวอ วัน เถือง (Mr. Vo Van Thuong) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖