พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา ซึ่งตรงกับวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕