พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไซปรัส ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐไซปรัส ซึ่งตรงกับวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖