พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐ อิสลามมอริเตเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓