พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายซาดีร์ จาปารอฟ (Mr. Sadyr Zhaparov) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีร์กีซ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔