พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายกาบริเอล โบริก ฟอนต์ (Mr. Gabriel Boric Font) ในโอกาสสาบานตน เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลีคนใหม่ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕