พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติจากพายุทอร์นาโดในรัฐเคนทักกีและอีกหลายรัฐในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔