พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายยุน ซ็อก-ย็อล (Mr. Yoon Suk-yeol) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีคนใหม่ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕