สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๒๔ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖