พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวา ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖