วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

– ว่างพระราชกิจ –