วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

 

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๔.๒๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายมิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีโตโยต้า หัวข้อ รถยนต์ในฝัน “โตโยต้า
ดรีม คาร์ อาร์ท คอนเทสต์” (TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST) ประจำปี ๒๕๖๓ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๘.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่
๒ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ สถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๕๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รับโอวาทเพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๒๒.๔๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ตามลำดับดังนี้
– นายเชวัง โชเฟล ดอร์จี (Mr. Tshewang Chophel Dorji) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักร
ภูฏานประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางการ์มา เซริง (Ms. Karma Tsering) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้า
ทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– นายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์ (Mr. Geoffrey Quinton Mitchell Doidge)
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา
ในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางแคโรล อิงกริด ดอยจ์ (Mrs. Carol Ingrid Doidge) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย