วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธาน
งานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิด
โครงการชัยพัฒนาประชาเกษมและร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา สาขาโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม (นางเลิ้ง) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร