วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๗.๓๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางหรรษา จักรพันธุ์
ณ อยุธยา ป.ม.,ท.ช. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร