วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2563

ข่าวสำหรับโทรทัศน์
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๔.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระสงฆ์
และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล กรรมการผู้จัดการบริษัท โอเค แมส จำกัด นำ คณะผู้บริหาร
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และคณะผู้จัดงานมหกรรมเทศนาธรรม มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ ๘ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบริจาค จากการจัดงานดังกล่าว สมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ พระสงฆ์ ร่วมเข้าเฝ้า ด้วย
– ศาสตราจารย์สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเงิน ที่ได้รับจากเงินสิทธิประโยชน์ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายนพพร วาทิน ประธานมูลนิธิรุจิรวงศ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดประกวด
พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา ประธานมูลนิธิเบญจมราชาลัย นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน “หรรษาแฟร์”
สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำ คณะผู้บริหาร
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการ
แข่งขัน “เซต เทเบิล เทนนิส แชมเปียนชิฟส์ ๒๐๑๙” (SET Table Tennis Championship 2019)
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ทันตแพทย์หญิง พจนพรรณ มีสัจจี ประธานมูลนิธิไทยรวมใจ นำ คณะกรรมการ และ
ที่ปรึกษามูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จากการจัดโครงการประกวด
การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษของขยะโฟมและชักชวนประชาชนร่วมรณรงค์เดิน – วิ่ง รักเรา รักโลก
ลดละ ขยะโฟม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี และจากคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิก ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพิ่มเติม
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
/ นางจันทรา …
-๒-
– นางจันทรา กอนันทา ประธานชมรมไลน์ด๊านซ์ บางเขน สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการ
จำหน่ายบัตรแก่สมาชิก ฯ ที่มาร่วมงาน “ไวน์ ไลน์ด๊านซ์ แอนด์ ซองส์” (WINE, LINE DANCE & SONGS)
ครั้งที่ ๗ และสมาชิกชมรม ฯ ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพิ่มเติม โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำ คณะกรรมการถนนคนเดิน
เมืองเก่าปราณบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
เมืองเก่าปราณบุรี ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
– นายพรชัย จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ (นักวิชาการเกษตร) ระดับ ๑๐ สำนัก
พระราชวัง นำ พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และคณะ เฝ้าทูลละออง
พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ฯ ในการดำเนินงานโครงการ “พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร” เพื่อปลูกต้นมเหสักข์ –
สักสยามินทร์ ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ไร่ตะวันหวาน บ้านดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ
จังหวัดกระบี่
– นายสุวัฒน์ ไวจรรยา และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง
เกี่ยวกับความรัก ความผูกพันของคนในครอบครัว ชื่อ “หนึ่งในดวงใจ” เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– นายชาญชัย คงวิทยากิจจ์ ผู้บริหารบริษัท มณี มงคล เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด และครอบครัว
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มกลัดดอกบัวฝังพลอย เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ
นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. คณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๓. นายสุนทร ทองมี กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเอสดี ดิสทริบิวชั่น จำกัด และคณะ
ผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดกล้องอัจฉริยะ สำหรับตรวจจับอุณหภูมิ
และจับใบหน้าพร้อมประมวลผลด้วยระบบเอไอ (AI) เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตร
การสาธิตการใช้งานกล้องดังกล่าวด้วย ต่อจากนั้น
เวลา ๑๕.๑๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางปฏิมา ตันติคมน์ นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
/ ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา …
-๓-
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชุดที่ ๒๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ และชุดที่ ๒๔
เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่
๒. นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอักษรศาสตร์ดีเด่น
ประจำปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มพระเกี้ยวทองคำ
๓. ผู้มีอุปการคุณที่สนับสนุนกิจกรรมหารายได้ของสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก เสร็จแล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
พร้อมด้วยกรรมการแผนกแพทยศาสตร์ นำ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท
ดังนี้
๑. อาจารย์แพทย์หญิงพาธิตา สิทธิเจริญชัย สังกัดสาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
ประจำปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ไปศึกษาต่อด้านคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจระดับสูง
(Advanced structural Echocardiography) ณ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University)
สหรัฐอเมริกา
๒. อาจารย์แพทย์หญิงนภัทร สิทธาโนมัย สังกัดสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๕๘ เฝ้าทูลละออง
พระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา ในโอกาสที่ไปศึกษาต่อด้านจิตเวชศาสตร์ปฐมวัย
(Infant Psychiatry) และจิตเวชศาสตร์ ระบบประสาทพัฒนาการ (Neurodevelopmental Psychiatry)
มหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of Toronto) ประเทศแคนาดา และได้รับประกาศนียบัตรสุขภาพจิต
เด็กปฐมวัย (Certificate of Mental Health) ณ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสท (University of Massachusetts)
บอสตัน สหรัฐอเมริกา