วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ “อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเฟอเรนซ์ ออน ไบโอดิเวอร์ซิตี้ 2019 : ไอบีดี2019” (International Conference on Biodiversity 2019 : IBD2019) และทรงเปิดนิทรรศการ “ดิสคัฟเวอร์ส เดอะ เทรสเชอร์ แอนด์ ยูนิค ไบโอดิเวอร์ซิตี้ อิน ไทยแลนด์ ฟรอม เดอะ เมาท์เท่น ทู เดอะ ซี (Discovers Treasures and Unique Biodiversity in Thailand From the Mountain to the Sea” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๕๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม
ไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๒ ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร