วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะผู้บริหารโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ และห้องผู้ป่วยปรกติ
ที่พัฒนาเป็นห้องเซมิ ไอซียู (Semi ICU) และทอดพระเนตรวีดิทัศน์ห้องระบบ ฯ และการพัฒนาห้องผู้ป่วยปรกติ
เป็นห้องเซมิ ไอซียู (Semi ICU) ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์
พุทธธรรมปฏิภาณ ไพศาลวิเทศศาสนกิจ พิพิธประชาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่
พระธรรมวัชรบัณฑิต ปริยัติกิจสุวิธาน ปรีชาญาณคุณดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร