วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๐.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดการสัมมนา เรื่อง “การลงโทษทางอาญา กับหลักสิทธิมนุษยชน” ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๖ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๖๒” ณ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) อาคารสวนมะลิ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร