วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๕ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องคลับเล้านจ์ โรงแรมลีลา พาเลซ นิวเดลี ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์สัตยพรต ศาสตรี พระอาจารย์ถวายพระอักษรวิชาภาษาและวรรณคดีสันสกฤต พร้อมด้วยภริยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย จากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานอินทิรา คานธี เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยัง
เมืองไฮเดอราบาด รัฐเตลังคานา
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานราชีพ คานธี เมืองไฮเดอราบาด รัฐเตลังคานา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมตาช ฟาลักนูมา พาเลซ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอาซิฟ เอช.อารัสตู
นักประวัติศาสตร์และบรรณารักษ์ประจำโรงแรม เฝ้าทูลละอองพระบาท และนำเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระราชวังฟาลักนูมา ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญที่มาเยือนเมืองไฮเดอราบาด