วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

– ว่างพระราชกิจ –