วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

– ว่างพระราชกิจ –