วันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๗.๐๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดพิศาลรัญญาวาส อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู