วันอาทิตย์ ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ต.ม. ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๘.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสาวศิริลัคน์ เลิศพาณิชย์กุล
ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ ๓๔ และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา เวลา ๑๕.๐๘ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๓ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่โปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ในโอกาสที่เสด็จไป
ทรงเยี่ยม และพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎร ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า ๖ คน ซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โรคธาลัสซีเมีย โรครูมาตอยด์โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือโรค SLE ระยะรุนแรง รวมถึงโรคลิ้นหัวใจตีบและลิ้นหัวใจรั่ว โดยทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ และทรงพระกรุณาโปรดให้ส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น และโรงพยาบาลศิริราช การออกปฏิบัติงานในวันนี้ หน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมแก่ราษฎร รวม ๒๑๘ คน ส่วนใหญ่ด้วยโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคไตวายเรื้อรัง ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้นักศึกษาแพทย์ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมปฏิบัติงานด้วย นอกจากนี้ สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง การปศุสัตว์ และ มีผู้ขอรับเวชภัณฑ์ เพื่อนำไปป้องกันการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยง รวม ๑๐๕ คน จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ และพระราชทานชุดของเล่น และสมุดวาดภาพระบายแก่เด็กเล็ก โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เฝ้ารับพระราชทาน ถุงยังชีพ เพื่อนำไปพิจารณาช่วยเหลือราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ พร้อมพระราชทานเข็ม เครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธยสว. และโล่แก่อาสาสมัคร

/สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ…

– ๒ –

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ ๕๒
เมื่อปี ๒๕๕๓ ปัจจุบันมีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายต่าง ๆ รวม ๒,๗๘๒ คน โดยในปีที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. รวม ๑๓ ครั้ง
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรมสวด
พระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร