วันอาทิตย์ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๗.๓๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองสีวะรา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ ๓ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และเรือนรับรองที่ประทับ สำนักชลประทานที่ ๖ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เวลา ๑๕.๐๒ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปทรงหล่อฉัตรพระเจดีย์ ชั้นที่ ๑ ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จ
เวลา ๐๕.๓๒ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดงานวิ่งการกุศล “เอชไอวี รัน ๒๐๑๙ บี เฮลธ์ตี” (HIV Run 2019 : Be Healthy) ปีที่ ๕ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
เสด็จออก ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในโอกาสวันเอดส์โลก ครั้งที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๖๒
เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จไปทรงเข้าร่วมเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย ประเภทศิลปะบังคับม้า และทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้านานาชาติในระดับเอเชีย รายการ “เอฟอีไอ อาเซียน แชมเปียนชิพ พัทยา ๒๐๑๙” (FEI Asian Championships Pattaya 2019) ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สโมสรขี่ม้าไทยโปโล แอนด์ อีเควสเตรียน คลับ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๕๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๒” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม