วันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายอานวย ประนิช ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ต.จ.ว. ณ เมรุหลวง หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๒๒ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออก ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงร่วมประชุมในงานสัมมนาเส้นทางมุ่งสู่ “Zero Discrimination อันเนื่องมาจากเอดส์ในประเทศไทย” ในวันลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ
เวลา ๑๗.๒๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตาหนักใหม่ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ปิดทอง องค์หลวงพ่อโต และทาบุญบ่อน้าพระพุทธมนต์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรห̣มร สี) ประจาปี ๒๕๖๓ ณ วัดอินทรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๒๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จ โดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตาหนัก จักรีบงกช อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทอดพระเนตร การแสดงมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ ๑๒ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร