วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๗.๓๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายไพบูลย์ ลิมปพยอม ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๔ ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวันที่ ๓
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า เมื่อสองวันที่ผ่านมา ได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า บัณฑิตเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมือง ทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ฝึกฝนความคิดวิจารณญาณให้ถูกต้อง และอบรมจิตใจให้ยึดมั่นในคุณธรรมอยู่เสมอ จะได้นำความรู้ไปปฏิบัติ และใช้ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงได้อย่างแท้จริง
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ทุกคนว่า ประเทศของเรายังต้องการบุคลากรที่ถึงพร้อม ทั้งในด้านความรู้ ความคิด และจิตใจ มาช่วยกันสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคงอีกมาก บัณฑิตทุกคน ในฐานะที่เป็นผู้มีความรู้สูง และมีความคิดจิตใจที่พัฒนามาดีแล้ว จึงควรจะได้ตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคง ที่จะร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่าย ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง โดยยึดมั่นในพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ถ้าแต่ละคนทำได้ดังนี้ ชาติบ้านเมืองของเราก็จะมีความเจริญก้าวหน้า
และประชาชนทุกคนในชาติก็จะมีแต่ความผาสุกร่มเย็น