วันอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๖.๒๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (ครบ ๑๐๖ ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทาน
เพลิงศพ พลโท ดำรงเทพย์ บุนนาค ม.ว.ม., ป.ช ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร