วันอาทิตย์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ เรืออากาศตรี สุเทพ
วงศ์กำแหง จ.ภ. ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร