วันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563

 

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์  ที่  ๒  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓

 

วันนี้  เวลา  ๑๗.๔๒  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง  จากวังสระปทุม  ไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ และทรงพระสุหร่าย
พระพุทธรูป ซึ่งสร้างขึ้นในโอกาส ๒๕๐ ปี แห่งการก่อตั้งวัดสุทธิวราราม และ ๑๖๐ ปีของการสร้างถนนเจริญกรุง

ณ วัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร