วันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงนิภา ชินพงศ์ บ.ช. ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๒๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายยุวรัตน์ กมลเวชช
ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๘.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,
ภ.ป.ร.๒ อดีตองคมนตรี และทรงวางพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาส่วนพระองค์
ที่หน้าโกศศพ ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแข่งขันเรือกอและ
เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานในงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๖๒ และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ณ พลับพลาริมเขื่อนท่าพระยาสาย อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส