วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๑ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ไปยังท่าอากาศยานทหาร
กองบิน ๒๓ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงเปิด
“อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์” และ “อาคาร ๖๐ ปี จุฬาภรณ์” โรงพยาบาลพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๔๗๕ เสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยี
สิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ ๑๓ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติกรุงแคนเบอร์รา จากนั้น จะทรงพบกับพลเอก เดวิด จอห์น เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ณ ทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย นอกจากนี้ จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่าง ๆ อาทิ สวนพฤกษศาสตร์รอยัลแทสเมเนีย อุทยานแห่งชาติไฟรซิเน็ต เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโบโนร็อง หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา และองค์กรความร่วมมือด้านโรคสมองพิการ เขตสกัลลิน
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรม
สวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร